Chia sẻ:

Tỉnh ủy Tây Ninh: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chính trị 20-05-2019
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò giám sát trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để cấp uỷ có giải pháp nhắc nhở, uốn nắn kịp thời.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI