Chia sẻ:

Tỉnh ủy Tây Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

Chính trị 10-09-2020

Công tác xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là vấn đề khó, cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh”. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được tổ chức mới đây.

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI