Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11

Giáo dục 13-05-2022

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới .

BTNO