Tòa án tối cao Mỹ bác lệnh cấm bán thiết bị “độ súng"

Thế giới 17-06-2024

Ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết khẳng định lệnh cấm liên bang đối với việc sử dụng thiết bị "độ súng" bump stock giúp chuyển súng bán tự động có thể bắn liên thanh như súng máy, là bất hợp pháp.

BTNO