Chia sẻ:

Toàn tỉnh giảm 4 ấp, còn 535 ấp, khu phố sau khi thực hiện điều chỉnh, sáp nhập

Xã hội 12-12-2020

Sau khi thực hiện sáp nhập ấp thuộc xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng; sáp nhập và đổi tên ấp thuộc các xã Hoà Hội và xã Phước Vinh, huỵện Châu Thành, toàn tỉnh sẽ còn 535 ấp, giảm 4 ấp.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI