Chia sẻ:

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tại Đại hội

Chính trị 15-10-2020

Đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có bài phát biểu chỉ đạo. Báo Tây Ninh xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Ngô Mẫn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI