Tôn vinh áo dài tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XII đã chính thức khai mạc tại TP Huế. Nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim lần này, nhiều hoạt động quảng bá và tôn vinh áo dài sẽ diễn ra xuyên suốt trong Liên hoan Phim.

BTNO