Tôn vinh bản sắc văn hóa - tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), từ ngày 18 đến 23-11, tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa với sự tham gia của hơn 400 đồng bào đến từ cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. 

BTNO