Chia sẻ:

Tôn vinh tiếng việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Sáng nay (30.11), Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng đề án ngày tôn vinh tiếng việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI