Tôn vinh và lan toả hình ảnh áo dài Việt Nam

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” năm 2022, cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) mặc trang phục áo dài tại công sở, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền giá trị của áo dài. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong giữ gìn, phát huy di sản văn hoá của áo dài Việt Nam.

Vũ Nguyệt