Chia sẻ:

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị lần thứ 14 BCH TW Đảng khóa XII

Chính trị 15-12-2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI