Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp với lãnh đạo chủ chốt

Thời sự 14-06-2024

Chiều ngày 12.6.2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, 5 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

BTNO