Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Pháp luật 31-03-2023

Chiều 30.3, tại hội trường Thành uỷ diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Quốc Sơn