Chia sẻ:

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và hợp tác xã

Kinh tế 21-10-2021

Ngày 19.10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiểu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI