Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và 6 tổ chức chính trị, xã hội năm 2021

Pháp luật 27-01-2022

Ngày 25.01, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và 6 tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nhân đạo tỉnh năm 2021.

Nhật Quang