Chia sẻ:

Tổng kết công tác PCTT và TKCN hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa

Xã hội 06-11-2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa phối hợp với tỉnh Tây Ninh trong việc triển khai dự án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống hồ Dầu Tiếng với dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Vàm Cỏ Đông.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI