Chia sẻ:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Chính trị 04-04-2019
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, năm 2018, công tác Thi đua, khen thưởng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, là động lực hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI