Chia sẻ:

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến

Chính trị 22-04-2021

UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và tổng kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nghị và phát triển: giai đoạn 2017-2020, đồng thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI