Tổng kết hoạt động Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh năm 2022

Chính trị 30-01-2023

Chiều 30.1, Văn phòng Tỉnh uỷ (Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tố Tuấn