Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc

Xã hội 01-01-2023

Cục Đăng kiểm  Việt Nam đã quyết định thành lập Tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước; kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

BTNO