Chia sẻ:

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra tại Sư đoàn 5

Pháp luật 23-11-2021

Ngày 23.11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương-Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra tại Sư đoàn 5.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI