Tổng thống Armenia từ chức

Thế giới 25-01-2022

Tổng thống  Ác-mê-ni-a Ác-men Xác-ki-xi-ừn ngày 23/1 đã đệ đơn từ chức, viện dẫn rằng Hiến pháp nước này không cho ông đủ quyền lực để có thể giải quyết các vấn đề của đất nước.

BTNO