Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang 2022

Thế giới 04-03-2022

Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc Thông điệp Liên bang 2022, đề ra những mục tiêu về tầm nhìn, phương hướng, chính sách đối nội, đối ngoại cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Tổng thống.

BTNO