TP.HCM đề xuất lập TT mua sắm thiết bị y tế tập trung

Kinh tế 01-06-2022

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có công văn gửi UBND TP.HCM đề xuất thành lập Trung tâm mua sắm tập trung trực thuộc UBND TP (thay vì chỉ có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp như hiện nay).  

BTNO