Chia sẻ:

TP. Tây Ninh: Các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt việc phòng chống dịch Covid-19

Xã hội 13-06-2021

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thành phố Tây Ninh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở mình.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI