Tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội

Kinh tế 07-12-2023

Với mức giá thấp hơn so với các loại hình chung cư khác, nhà ở xã hội là mối quan tâm của nhiều người có thu nhập thấp. Trả lời câu hỏi: Làm sao để tiếp cận nhanh chóng về các dự án nhà ở xã hội? Bộ Xây dựng cho biết:

BTNO