Trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống ma túy

Pháp luật 22-04-2023

Thời gian vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến đặc biệt phức tạp trên phạm vi toàn cầu, nhưng tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

PL&ĐS