Trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong phòng cháy, chữa cháy

Pháp luật 17-02-2024

Các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun… để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy; tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

PLĐS