Chia sẻ:

Trang Fanpage nhận phản ánh về thẻ CCCD gắn chip

Pháp luật 17-10-2021

Tình trạng tiêm chủng của mỗi người dân hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống covid, do đó 3 bộ Y tế - Công an - Thông tin và Truyền thông hôm qua đã thống nhất cùng triển khai một kế hoạch để quản lý tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc và xác thực thông tin về tiêm chủng một cách chính xác.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI