Trao giải 8 kịch bản phim tài liệu, hoạt hình xuất sắc

8 tác phẩm xuất sắc, cuộc thi Sáng tác kịch bản phim tài liệu (60 phút) và kịch bản phim hoạt hình (90 phút) năm 2021 đã được Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố và trao giải.

BTNO