Trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc Sở Y tế

Thời sự 29-11-2022

Sáng 29.11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong đến dự và trao quyết định nghỉ hưu cho Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Giám đốc Sở Y tế.

Tố Tuấn