Trí tuệ nhân tạo đã tác động đến ngành thời trang

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những khác biệt to lớn trong mọi mặt của đời sống. Và ngành thời trang cũng không phải là ngoại lệ.

BTNO