Triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch

Tổng cục Du lịch vừa ban hành Công văn số 1818 gửi sở quản lý lĩnh vực du lịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

BTNO