Chia sẻ:

Triển khai kế hoạch tiếp nhận, hiệp đồng cách ly của Quân khu 7 trong phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn 2)

Xã hội 24-03-2020

Giai đoạn 2, dự kiến số lượng người từ nước ngoài về cư trú địa bàn Quân khu 7 khoảng 57.000 người, trong đó riêng Tây Ninh có khoảng 15.000 người.

Tâm Giang

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI