Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đông Nam Bộ Đột phá mới - Tầm cao mới

Kinh tế 26-11-2022

Là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra ngày 26/11, tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Hữu Thiện