Triển vọng phát triển cây sâm bố chính gắn với du lịch tại Tây Ninh

Kinh tế 06-01-2023

Những năm qua, việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp người dân tại nhiều địa phương của tỉnh Tây Ninh nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang phát huy hiệu quả và mở ra triển vọng trong phát triển kinh tế ở nông thôn phải kể đến mô hình trồng cây sâm bố chính.

Vũ Nguyệt