Chia sẻ:

Triển vọng thương mại tự do Việt Nam - EU

Kinh tế 20-09-2021

Sự tăng trưởng tiêu dùng của Việt Nam, cùng với sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu, sẽ tạo ra nhu cầu mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường và hậu cần. Đây là lý do khiến Việt Nam trở thành cơ hội cho nhà đầu tư châu Âu. Nhận định được đưa ra tại hội thảo về triển vọng thương mại tự do VN-EU vừa được tổ chức tại Pháp.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI