Triển vọng với mô hình nuôi cá lóc trên bể bạt

Kinh tế 16-06-2022

Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, chị Nhật biết đến mô hình nuôi cá lóc trên bể bạt, thấy được hiệu quả mô hình này mạng lại, chị Nhật đã đầu tư xây dựng 4 bể, mỗi bể 30 m2, vụ đầu chị thả nuôi khoảng 20.000 con cá lóc giống.

Nhật Quang