Trực tiếp bắn pháo hoa đón giao thừa 30 tết - Chào xuân Quý Mão 2023

Trực tiếp bắn pháo hoa đón giao thừa 30 tết - Chào xuân Quý Mão 2023 .

Nguồn VTV