Trực tiếp: Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thời sự 09-01-2023

Chiều 09.01, kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV bước vào phiên bế mạc.

Nguồn VTC