Trực tiếp Chương trình Nghệ thuật: Tây Ninh - Khúc hát tự hào

Chương trình Nghệ thuật: Tây Ninh - Khúc hát tự hào.

Nguồn Tây Ninhtv