Trực tiếp - Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

Thời sự 21-06-2022

Trực tiếp - Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022.

Nguồn TTV11