Chia sẻ:

TRỰC TIẾP: Quốc hội thảo luận Đề án phát triển vùng dân tộc thiểu số

Thời sự 01-11-2019

Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI