Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Thời sự 24-05-2023

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Nguồn Truyền hình Quốc hội Việt Nam