Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Thời sự 25-05-2023

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Nguồn Truyền hình Quốc hội Việt Nam