Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Thời sự 27-05-2023

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Nguồn Truyền hình Quốc hội