Chia sẻ:

Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới

Thời sự 27-07-2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận hội trường và quyết sách về nhiều nội dung quan trọng cho 5 năm 2021-2025.

Nguồn Quốc Hội TV

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI