Trực tiếp: Quốc hội thảo luận về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%

Thời sự 01-06-2023

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, chiều 01.6, Quốc hội nghe thảo luận về các nội dung: phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%...

Nguồn Truyền hình Quốc hội