Trung Quốc và Mỹ nhất trí cải thiện quan hệ

Thế giới 20-09-2023

Trung Quốc và Mỹ nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và tham vấn các vấn đề liên quan tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hàng hải cũng như chính sách đối ngoại. Đây là kết quả đạt được sau các cuộc gặp giữa Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Dếch Su-li-vừn tại Malta vào cuối tuần qua. 

BTNO