Trung Quốc nỗ lực chuẩn bị cho Olympic Mùa Đông 2022

Thể thao 07-10-2021

Trong bối cảnh còn 4 tháng nữa Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khai mạc, Trung Quốc từ hôm qua đã bắt đầu giai đoạn trù bị cuối cùng cũng như triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn.

BTNO